A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Sözlü Bildiriler
1. Akın M, Polat O, Ileri Z, Basciftci F. Effect of Activator and Twin Block on Facial Soft Tissue Thickness in Class II-Division 1 Malocclusion. 18th  BASS Congress, 25-28 April 2013, Skopje, Macedonia.

Poster Bildiriler

1. Guzes M, Polat O, Kahraman F B, Ileri Z. The Relationships of The Slope of Forehead With Skeletal and Dental Protrusions. 88th Congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012, Santiago de Compostela, Spain.

2. Kahraman F B, Polat O, Guzes M, Ieri Z, Basciftci F A. Relationship Between The Slope of The Forehead and The Various Dental Arch Forms. 88th Congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012, Santiago de Compostela, Spain.

3. Polat O, Irgin C, Sari Z. Comparison of dental arch-width changes with three-dimensional modeling method. 87th Congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011, İstanbul, Turkey.

4. Akın M, Aksakalli S, Ileri Z, Polat O, Basciftci F A. Mechanical and Surface Properties of Aesthetics Coated Archwires in Conventional and Self-Ligating Ceramic Brackets. 89th Congress of the European Orthodontic Society, 26-29 June, Reykjavik, Iceland.

5. Polat O, Ileri Z, Menzek A, Sari Z. Treatment Approach for an Adult Class III Open Bite Patient: A Case Report. 90th Congress of the European Orthodontic Society, 18-22 June 2014,Warsaw, Poland.

6. Polat O, Akgul Y E, Ileri Z, Eker A. Severe Class II Division 1 Treatment Using Only Intraoral Elastics. 90th Congress of the European Orthodontic Society, 18-22 June 2014, Warsaw, Poland.

7. Polat O, Ileri Z, Ozturk O. Treatment Approach In A Skeletal Class III Patient Treated With A Facemask And Self-Ligating System. 90th Congress of the European Orthodontic Society, 18-22 June 2014, Warsaw, Poland.

8. Polat O, Ucar F I, Ileri Z, Baka Z M, Basciftci F A. The Effects Of A Facemask On Malar Projection And Soft Tissue. 90th Congress of the European Orthodontic Society, 18-22 June 2014, Warsaw, Poland.

9. Polat O, Isman E, Aksakalli S, Sari Z. The Interdisciplinary Treatment of Congenitally Missing Lateral Incisors. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, April 28th – May 1st 2011, Bucharest, Romania.

B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Poster Bildiriler

1. Polat Ö, İleri Z, Başçiftçi FA, Dolanmaz D.Aşırı İskeletsel Sınıf III Olgunun Ortodontik Tedavi ile Kombine Çift Çene Ortognatik Cerrahisi. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. İstanbul, Türkiye, 2013.

2. Polat Ö, İleri Z, Tosun Z, Akdağ O. Sınıf II İskeletsel ve Dental Anomalinin İki Farklı Tedavi Yöntemi ile Düzeltimi: Ortognatik Cerrahiye karşı ForsusTM Apareyi. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye, 2014.

C. Uluslararası hakemli dergilere (SCI-EXPANDED) gönderilen makaleler

1. Akin M, Polat O, Ileri Z, Ucar FI. Evaluation Of Mandibular Asymmetry in Class II Subdivision Malocclusion
2. Polat O, Ucar F I, Ileri Z, Baka Z M, Basciftci F A. The Effects Of A Facemask On Malar Projection And Soft Tissue.
3. Akin M, Polat O, Ileri Z, Basciftci FA. Effects of The Activator and Twin Block on Facial Soft Tissue Thickness in Class II Division 1 Patients

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Polat Ö, İleri Z. Ortodontik Tedavi Sırasında Hasta İşbirliğini Artırmak için Hipnoz Tedavisinin Kullanımı. Yeditepe Klinik Dergisi (baskıda)

F. Diğer

1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2011, Konya.
2. eCligner  Tedavi Sertifikası, 2011, İstanbul, Türkiye